De Cliëntenraad

Sinds enige jaren heeft het Schild een cliëntenraad. Deze raad bestaat uit vijf leden. De leden vertegenwoordigen de bewoners. De leden van de cliëntenraad kunnen gekozen worden door alle bewoners van het Schild en behartigen al hun belangen. Op dit moment zijn alle cliëntengroepen vertegenwoordigd in de cliëntenraad. Inleunbewoners, zorgbewoners en dagbesteders.  Ook kunnen familieleden van bewoners in de cliëntenraad worden gekozen.
Gemiddeld wordt er 8 maal per jaar een vergadering gehouden, waarbij belangstellenden aanwezig kunnen zijn op de zgn. tribune. Ook wordt er gemiddeld acht maal per jaar overlegd met de directie. Tweemaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, waarbij alle bewoners met eventueel hun familieleden zijn uitgenodigd. De reguliere vergaderingen van de cliëntenraad zijn, zoals gezegd, openbaar. De overlegvergaderingen met de directie zijn besloten, maar er worden wel notulen van gemaakt, die wel openbaar worden gemaakt.

foto van gezelligheid bij het schild foto van wandelen bij het schild foto van fietsen op een duofiets

 

Signaal afgeven

Heeft u een individuele klacht of opmerking, geeft u dan een signaal af direct aan het team, of anders via onze vertrouwenspersoon. Deze zal uw signaal serieus en snel oppakken.

Tonnie Hagen

Ik ben vertrouwenspersoon. U kunt mij benaderen als uw klachten of opmerkingen heeft, of als u wil praten over uw situatie. Lees hier meer over de klachtenregeling >>