screenshot van website stichting beheer het schild

Meer informatie over Stichting Beheer Het Schild vindt u op de website www.stichtingbeheerhetschild.nl (let op: website opent in dit venster)

Donaties welkom

Wilt u Het Schild, en de zorg voor slechtziende en blinde mensen in het algemeen, financieel ondersteunen?

Dat is mogelijk door een donatie aan Stichting Beheer Het Schild. Stichting Beheer Het Schild heeft tot doel de zorg voor slechtziende en blinde mensen in binnen- en buitenland te bevorderen. Stichting Beheer Het Schild ontvangt giften, schenkingen en legaten. De Stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift aan de Stichting aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. De Stichting zelf hoeft geen rechten te betalen over schenkingen en erfenissen. Zo blijft er meer over voor het goede doel!
U kunt uw bijdrage overmaken op:

Rekeningnummer 25.50.74.603
Ten name van Stichting Beheer Het Schild, Wolfheze

Uiteraard ontvangt u van ons een bevestiging van de storting.
Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Het bestuur van Stichting Beheer Het Schild