Kosten en vergoedingen

Om gebruik te kunnen maken van onze zorg en begeleiding, heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het onafhankelijke Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) in uw woongemeente. Als u wilt, kunnen we u bij de aanvraag helpen. Een indicatie betekent in feite niets meer dan dat u in aanmerking komt voor zorg.

Zorgbewoners/clienten met verblijf
De zorg en begeleiding die wij in Het Schild bieden, wordt vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een wettelijke, eigen bijdrage die in rekening wordt gebracht door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Inleunbewoners/clienten zonder verblijf
De zorg en begeleiding die wij in Het Schild bieden, wordt vergoed via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een wettelijke, eigen bijdrage die in rekening wordt gebracht door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Dagbesteding/begeleiding groep
De Begeleiding Groep die wij in Het Schild bieden, wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van uw gemeente. U betaalt een wettelijke, eigen bijdrage die in rekening wordt gebracht door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Via de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekeken. Om naar de website van het CAK te gaan (opent in hetzelfde venster), klik hier >>

Kwaliteitskader

13 januari 2017 bood het Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan dat de wettelijke basis zal vormen voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: Kwaliteit en veiligheid, Randvoorwaarden en Implementatie.

Bij het tweede hoofdstuk, de randvoorwaarden, komt ook de personeelssamenstelling aanbod.  De personeelssamenstelling van een zorgeenheid is geen statisch gegeven en de personele behoefte kan van dag tot dag verschillen. Er is daarom gekozen voor een traject naar landelijke contextgebonden normen voor personeelssamenstelling. Binnen dat traject is het de afspraak dat zorginstellingen op hun website de personeelssamenstelling verantwoorden. Klikt u op deze link voor verantwoording van de personeelssamenstelling van Het Schild (Let op: opent in zelfde venster)

Kwaliteitsverslag 2017

Klikt u hier voor het kwaliteitsverslag van 2017 in pdf formaat. (Let op: opent in zelfde venster)

Klikt u hier voor het kwaliteitsplan 2019-2012 in pdf formaat. (Let op: opent in zelfde venster)

In 2017 kreeg Het Schild een nieuwe bestuurder, en werden er stappen gezet op weg naar een nieuwe organisatiestructuur.

Het Schild is voornemens om voor een gedeelte van haar cliënten een behandelfunctie te realiseren. In de huidige planning geschiedt dit vanaf het tweede kwartaal van 2018.

2018 wordt daarom een jaar waarop we de normen vanuit het kwaliteitskader willen gaan implementeren in de organisatie. In het kwaliteitsverslag wordt de huidige werkwijze van Het Schild naast het kwaliteitskader gelegd, en wordt benoemd welke onderdelen reeds beleid zijn, en welke onderdelen aandacht behoeven.

Als ik een klacht heb ...

We hopen vanzelfsprekend dat u het naar uw zin heeft in Het Schild. Bent u echter niet tevreden over onze zorgverlening en/of dienstverlening of over de bejegening door een van onze medewerkers of vrijwilligers? We hopen dat u dan met ons het gesprek aangaat. Mocht een persoonlijk gesprek voor u niet tot de mogelijkheden behoren dan kunt u een klacht indienen. Klikt u hier voor de pagina met meer informatie over de klachtenregeling (Let op; opent in hetzelfde scherm).