Klachtenregeling

Waar kunt u terecht met uw klacht?

 • U kunt uw klacht bespreken met de betreffende medewerker of met diens leidinggevende.
 • U kunt ook op de website het suggesties- en klachtenformulier invullen en versturen. U ontvangt per ommegaande een ontvangstbevestiging. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht neemt Het Schild contact met u op over hoe de klacht behandeld zal worden. U kunt Caroline Mintjes vragen u te helpen met het invullen van het formulier. Als u liever een formulier op papier wilt invullen dan kunt u Caroline ook vragen om een papieren versie.
 • Indien u vanwege uw visuele beperking liever geen gebruik maakt van het suggesties- en klachtenformulier dan kunt u ook uw klacht op uw wijze verwoorden en dat sturen naar klachten@hetschild.nl.  
 • Komt u er niet uit binnen Het Schild dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Quasir Groep. Deze is te bereiken per email bemiddeling@quasir.nl; per telefoon 085 487 4012; of per brief aan Quasir, t.a.v. afdeling klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA in Meppel. Eventueel kan de klachtenfunctionaris samen met u het suggesties- en klachtenformulier invullen. Meer informatie over de Quasir Groep is te vinden op www.quasir.nl.
 • Als de klacht niet naar uw tevredenheid is opgepakt dan kunt u de klacht per e-mail of schriftelijk indienen bij de raad van bestuur van Het Schild. Deze is te bereiken per e-mail secretariaat@hetschild.nl of brief aan Stichting Het Schild, t.a.v. de raad van bestuur, Wolfhezerweg 101, 6874 AD Wolfheze. De raad van bestuur neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact op met de klager en met degene op wie de klacht betrekking heeft om te bespreken hoe de klacht behandeld zal worden.
 • Als de klacht niet naar uw tevredenheid door Het Schild is afgehandeld dan kunt u uw klacht per e-mail of schriftelijk indienen bij de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem. Deze is te bereiken per email klachtencommissieregioarnhem@gmail.com; per telefoon 06 16 28 17 65; of per brief aan de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem, Antwoordnummer 7502, 6994 ZX in De Steeg. De klachtencommissie stuurt, binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht, een bevestiging van de ontvangst van de klacht aan de klager met een toelichting over het vervolg van het traject.
 • Als de klacht ook niet naar uw tevredenheid door de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem is afgehandeld dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Deze is te bereiken via het contactformulier op de website www.degeschillencommissie.nl; per telefoon 070  310 5380; of per brief aan de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg, Postbus 90600, 2509 LP in Den Haag.

Klachtenregistratie
Suggesties en klachten die bij Het Schild binnen komen worden centraal geregistreerd.

Commissie procedurele toetsing klachtenbehandeling
In deze commissie zitten vertegenwoordigers van Het Schild en afgevaardigden van de cliëntenraad en van de huurderscommissie. De commissie ziet erop toe dat de klachten op correcte wijze worden afgehandeld.

 • De commissie komt periodiek bijeen.
 • De commissie analyseert de rapportage van binnengekomen klachten.
 • De commissie presenteert zijn conclusies en aanbevelingen aan de raad van bestuur.
 • De commissie levert jaarlijks gegevens aan voor het jaarverslag van Het Schild.

N.B. Deze commissie behandelt de klachten niet inhoudelijk.

Klik hier voor een link naar de klachtenregeling in Word (let op opent in een nieuw venster) 

Tot slot
Wij willen graag dat u tevreden bent. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Het Schild heeft een ongeveer 150 cliënten en er werken zo’n 150 betaalde en onbetaalde krachten. Dan gaat er natuurlijk wel eens iets niet naar wens. Van uw suggesties kunnen wij leren en uw klachten kunnen ons helpen om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Dus schroom niet uw eventuele onvrede aan ons kenbaar te maken.

 

 

Suggesties en klachten

Aanhef:
Voornaam:
Achternaam:
Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats):
Email adres:
Telefoonnummer:
U heeft een :*
Waar heeft deze betrekking op?:*
Licht hier uw compliment, suggesties of klacht toe:*
Wilt u een reactie?:
Neem de code over voor verzending (in kleine letters):*
Captcha
  
 

Klik hieronder op de afbeelding voor een pdf-versie van het stroomschema van de klachtenregeling (opent in hetzelfde venster) of klik hier voor een word-versie van het stroomschema van de klachtenregeling.