Klachtenregeling

 

 1. U kunt uw klacht direct indienen bij de Externe Klachtencommissie (zie punt 3), maar we adviseren u om uw klacht in de eerste plaats te bespreken met degene die het betreft of die er in de praktijk direct mee te maken heeft.
   
 2. Indien u dat niet wenst of indien u er niet uitkomt, dan kunt u ook met uw klacht terecht bij:

  ‚Äč- de leidinggevende van betreffende medewerker of de verantwoordelijke functionaris voor het onderdeel waarop uw klacht betrekking heeft.

  - onze vertrouwenspersoon inzake klachtenbehandeling: Tonnie Hagen, maatschappelijk werker in Het Schild.

  Deze personen zullen trachten met u een oplossing te vinden voor uw onvrede en herhaling van de ongewenste situatie in de toekomst te voorkomen. Vaak zal dat gebeuren door bemiddeling.

  Desgewenst kunt u uw klacht ook voorleggen aan de directeur. Wellicht kan hij met u een oplossing vinden.

 3. Indien zij u niet tevreden kunnen stellen, kunt u uw klacht indienen bij de Externe klachtencommissie Regio Arnhem. U bent vrij om dit direct al te doen en de punten 1. en 2. over te slaan. U start dan een officiële klachtenprocedure.

Uw klacht dient u schriftelijk bij de klachtencommissie aan te leveren. Het postadres is: Antwoordnummer 2147, 6710 VA Ede. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan behandeling van uw klacht. De externe klachtencommissie is ook bereikbaar via emailadres: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com of telefoonnummer 06 – 16 28 17 65.

Het klachtenreglement van de externe klachtencommissie is op te vragen bij de receptie. In dit reglement staat o.a. beschreven hoe de klachtencommissie te werk gaat. U kunt de interne en de externe klachtenregeling desgewenst ook hieronder downloaden:

Interne klachtenregeling (Let op: opent in zelfde venster)
Externe klachtenregeling (Let op: opent in zelfde venster)

Tot slot
Wij willen graag dat u tevreden bent. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Het Schild heeft een ongeveer 150 cliënten en er werken zo’n 150 betaalde en onbetaalde krachten. Dan gaat er natuurlijk wel eens iets niet naar wens. Van uw suggesties kunnen wij leren en uw klachten kunnen ons helpen om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Dus schroom niet uw eventuele onvrede aan ons kenbaar te maken.