Met de trein

Het Schild is ongeveer 200 meter verwijderd vanaf het NS-station Wolfheze.

 • als u met de trein aankomt vanuit de richting Arnhem, dan stopt de trein meestal op spoor 3. Het perron met de sporen 2 en 3 is een zogenaamd eilandperron, dus aan beide zijden van het perron rails.
 • op dit perron zijn geleidelijnen (langs spoor 2 en langs spoor 3) aanwezig. Uiteraard zijn er ook alarmeringstegels aangebracht.
 • u loopt in de richting Utrecht (de rijrichting van de trein)
 • aan het einde van het perron krijgt u langs de beide zijden van de perronrand een hekwerk. Daar gaan de 2 geleidelijnen naar het midden en aldaar is 1 geleidelijn in het midden.
 • na ongeveer 10 meter komt u bij de trap en gaat u naar beneden.
 • onderaan gaat u rechtsaf en u komt dan weer bij een trap die u opgaat. u komt dan op de Wolfhezerweg en u vervolgt de route zoals die beschreven staat voor treinreizigers vanuit de richting Ede/Utrecht.
 • komend vanuit de richting Ede/Utrecht, stopt de trein meestal op spoor 1. Dit perron heeft aan de andere zijde een grasberm, perronmeubilair en/of struiken. Hier zijn geen geleidelijnen aanwezig. Let op: op ongeveer 1 meter van de perronrand staat op 2 plaatsen een paal.
 • ook hier in de richting Utrecht lopen, dan krijgt u aan het einde van de rechterzijde (perronrand) een hek.
 • het hek aan uw rechterzijde houden en vervolgens komt u bij struiken.
 • de gidslijn van de struiken volgen en u komt dan bij een hokje, waarin een treinkaartjesautomaat is.
 • achter dit hokje is ook een muurtje.
 • achter dit muurtje is de trap naar beneden.
 • links om het hokje en het muurtje heen en dus rechtsaf de trap af gaan.
 • beneden in de tunnel rechtdoor en u passeert aan uw rechterzijde de trap van het perron waar de treinreizigers vanuit Arnhem aan kwamen, dus het al eerder genoemde eilandperrron.
 • aan het einde van de tunnel de trap op en u bevindt zich dan op de Wolfhezerweg.
 • alle trappen van dit station bestaan uit 2 gedeelten.
 • voor de trap aan de noordzijde en de zuidzijde liggen reliëftegels.
 • als u dus boven bent op de Wolfhezerweg loopt u alsmaar rechtdoor en u houdt de Wolfhezerweg aan uw linkerhand.
 • tussen het wandelpad en de rijbaan is een grasberm met bomen.
 • vanaf het station tot het terrein van het schild steekt u 2 zijstraten over.
 • deze zijstraten hebben hier een inritconstructie en de oversteek is voorzien van een geleidelijn.
 • u passeert vanaf de trap eerst links een dikke boom.
 • tussen de trap en de dikke boom is een doorgang naar de weg.
 • aan uw rechterhand is een houten hekwerk, waarachter een speeltuintje is.
 • na 10 meter een zijweg (de johannahoeveweg) die u oversteekt.
 • aan de overzijde rechtdoor.
 • vervolgens passeert u een inrit van een huis.
 • de tweede zijstraat welke u oversteekt is de Sara Mansveltweg.
 • voordat u deze weg oversteekt bevindt zich op de hoek een inrit van een huis.
 • aan de overzijde is een dubbel pad.
 • het rechter buigt na enkele meters af en gaat het terrein van Het Schild op.
 • het linker is het voetpad langs de Wolfhezerweg.
 • u volgt dit linker voetpad en na enkele meters heeft u aan de rechterkant een ijzeren hekwerk.
 • achter dit hek bevindt zich de tuin van Het Schild.
 • aan de linkerzijde passeert u nog een doorgang naar de weg.
 • aan het einde van het ijzeren hekwerk gaat u rechtsaf.
 • dit is de hoofdinrit (auto-inrit) van Het Schild.
 • u gaat links lopen en u volgt dus de linker gidslijn (tuin).
 • de gidslijn buigt naar links.
 • u krijgt dan een smal paadje naar de vlaggenmast, waarna al snel de trottoirband begint.
 • als u deze volgt, komt u na enkele meters daar waar het trottoir zelf begint.
 • deze wordt onderbroken door een afschuining.
 • gaat u hierop en rechtdoor, dan komt u bij de automatische schuifdeuren van de hoofdingang (Wolfhezerweg 101).
 • door het voorportaal heen en u komt bij de tweede automatische schuifdeuren.
 • buiten de kantooruren gaan deze tweede schuifdeuren niet automatisch open.
 • u dient dan aan te bellen.
 • de bel bevindt zich vlak voor de tweede schuifdeuren aan de rechter muur op ongeveer 1.60 hoogte.
 • na aangebeld te hebben, wordt u telefonisch verbonden met degene die de deur kan openen.
 • achter de tweede schuifdeuren is de hal met aan de rechterzijde de receptiebalie.
 • wilt u naar de ingang Wolfhezerweg 103, dan passeert u de auto-inrit en volgt u route langs het houten hekwerk.
 • aan het einde van het houten hekwerk rechtsaf en u bent nu bij de ingang van Wolfhezerweg 103 (dit is ook een leveranciersingang, dus er kunnen vrachtwagens staan).
 • links is een woning, oorspronkelijk tuinmanswoning.
 • rechts nog een klein stukje van het houten hekwerk, een stuk tuin, onderbroken door een pad.
 • u komt nu bij een muurtje.
 • na een meter begint het gebouw (de keukens).
 • het muurtje wordt onderbroken t.b.v. de deuren voor de leveranciers.
 • aan het einde van het muurtje is een open stukje, waar een trap naar beneden is (er is een hekje voor) en waar de vuilcontainers van de keuken staan.
 • hierna komt u bij een nooduitgang.
 • dit is het begin van de Lindenvleugel, die u dus aan uw rechterzijde krijgt.
 • na enkele meters ligt naast het gebouw een brede strook met schelpen.
 • het tegelpad naar de ingang ligt links van deze strook.
 • aan het einde  van de schelpenstrook staan fietsenklemmen.
 • het tegelpad voert naar 2 ingangen.
 • de rechter ingang is voorzien van schuifdeuren. in het halletje is rechts het bellentableau. het sleutelgat om de tweede schuifdeur te openen is links van het bellentableau.
 • de linker buitendeur heeft toegang tot de hal met de brievenbussen.