Bijdrage diensten
Voor de volgende diensten vragen we aan cliënten met verblijf (zorgwoning) een bijdrage:

Waskosten persoonsgebonden goed (eigen keuze om hiervan gebruik te maken)           
€ 69,50 per maand
 
Stoomgoed: de kosten van de stomerij worden doorberekend.
 
Vermaken van kleding
Op basis van werkelijk bestede tijd, uurloon: € 26,00
 
Kleding merken
€ 0,30 per stuk
 
Extra huishoudelijke hulp op verzoek van cliënt
€ 27,00 per uur
 
Extra klussen door technische dienst op verzoek cliënt
Uurloon technische dienst: € 31,50
 
Regelen van catering van feesten e.d.
Kosten afhankelijk van wensen. In rekening worden gebracht de kosten van het eten en drinken en van personeel (per uur medewerker € 26,- en kok
€ 37,50).
Voor zorgcliënten zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de zaal. (Voor inleunbewoners die gebruik maken van de regeling zorg- en woonservicekosten 2018 wordt er eveneens geen zaalhuur berekend.)
 
Kabelsignaal
Voor zorgcliënten € 3,60 per maand
 
Tarief laatste verzorging: € 180,00
Na overlijden/verhuizen: de woning dient uiterlijk de 7e dag opgeleverd te worden.
Extra dagen: €160,00 per dag