Cliënttevredenheid

Het Schild streeft vanzelfsprekend naar een hoge cliënttevredenheid. Om dit te kunnen meten is er eind 2017 door Bureau de Bok een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan binnen Het Schild. Conclusie: we mogen trots zijn op onszelf! Het Schild doet het goed (maar het kán natuurlijk altijd beter)! 

 

Eerst even wat cijfers: er zijn 25 interviews op locatie afgenomen bij bewoners.

Met 12 vertegenwoordigers van bewoners die psycho-geriatrische zorg afnemen zijn telefonisch interviews afgenomen. Er zijn 15 vragenlijsten ingevuld door bewoners die thuiszorg ontvangen en 18 vragenlijsten zijn ingevuld door bewoners die gebruik maken van de huishoudelijke dienst. Met een gemiddelde respons van ruim 87% is het een representatief onderzoek geweest.

Over het algemeen zijn onze cliënten heel tevreden. De zorg en dienstverlening die wij bieden voldoet aan de verwachtingen die de cliënt had. Ze vinden dat we deskundig werken, en goed rekening houden met de visuele handicap. Natuurlijk waren er ook verbeterpunten. Zorgcliënten en inleunbewoners vinden dat we soms te “weinig tijd hebben voor een praatje” Bij begeleid wonen worden de contactpersonen van cliënten geïnterviewd, en zij vonden dat er af en toe wat weinig activiteiten waren. Voor alle afdelingen waren er verbeteringen mogelijk op het gebied van communicatie.

 

Uit het onderzoek is heel veel bruikbare informatie gekomen, samenvattend komt het hier op neer:

 

De sterke punten van Het Schild zijn:

 • Invoelend en deskundig personeel
 • Zorg voldoet aan verwachtingen
 • Passende zorg en activiteiten
 • Aandacht voor wensen en verhaal
 • Goede aandacht voor omgang met beperkingen
 • Samenwerking met mantelzorgers (intramuraal)

 

De punten waarop Het Schild zou kunnen verbeteren:

 • Tijd voor een praatje
 • Goede onderlinge overdracht en communicatie          
 • Niet teveel wisselingen in personeel m.b.t. oplossen vragen/ problemen en in de zorg
 • Vrijheid om aan te geven wanneer men niet tevreden is over een medewerker
 • Afstemmen met mantelzorgers (extramuraal)
 • Bewegen stimuleren