Waar staan wij voor?

Het Schild is een woonzorgcentrum, speciaal ingericht voor mensen met een visuele beperking. In een landelijke omgeving wordt zowel aan zelfstandige huurders, de inleun cliënten, als aan cliënten met een langdurige zorg indicatie, een unieke woonomgeving geboden. Het Schild vindt zijn oorsprong in 1912. In dat jaar opende Nicolaas Martinus Schild, zelf blind, een huis waar alleenstaande blinden van alle leeftijden konden wonen. In de loop der jaren is het naar hem genoemde huis uitgegroeid tot wat het nu is: een modern woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden.

Het Schild telt 120 appartementen en heeft een infrastructuur, inclusief diverse algemene ruimtes en faciliteiten, die aansluit bij de wensen en behoeften van haar doelgroep.

Ons motto is:

“Thuis bij Het Schild”

Missie

Het Schild biedt een veilige, vertrouwde en inspirerende woonomgeving waarin de persoonlijke leefwereld van de blinde of slechtziende cliënt het uitgangspunt vormt voor de geboden (verpleeghuis)zorg en ondersteuning, vormgegeven in samenwerking tussen cliënt, (zorg)professionals, familie, mantelzorg en vrijwilligers.

Visie

Woonzorgcentrum Het Schild is een zelfstandige en kleinschalige organisatie die samen met cliënt, familie, mantelzorg en vrijwilligers de ambitie heeft om:

 • het leven van cliënten en hun partners te verrijken, vanuit gelijkwaardigheid en verbondenheid.
 • de beperkingen van cliënten te compenseren waarbij zoveel als mogelijk de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt voorop staat. Hierbij is intensieve verpleeghuiszorg mogelijk aan blinde of slechtziende cliënten, met specialisaties op psychogeriatrische, psychiatrische en somatische problematiek.
 • te werken met professionele en flexibele medewerkers, die ondersteund worden bij leren en ontwikkelen, zowel individueel als in teams.
 • creatief en vernieuwend te zijn; permanent lerend en verbeterend vanuit de wens van cliënt en maatschappij.
 • maatschappelijk betrokken te zijn.

Doelstellingen

Het Schild:

 • is een woonzorgcentrum voor blinde of slechtziende cliënten en biedt plaats aan cliënten in zelfstandige (inleun)appartementen en in woon/leefgroepen
 • biedt zorg- en dienstverlening tot aan intensieve verpleeghuiszorg
 • is een mensgerichte organisatie waarbinnen de persoonlijke relatie en dialoog centraal staan
 • ondersteunt de leefwereld van de cliënt
 • stelt vakmanschap van medewerkers centraal
 • heeft medewerkers die gericht zijn op permanent te leren en ontwikkelen; creativiteit en innovatie zijn hierbij de drijfveren
 • heeft medewerkers die zich bewust zijn van en handelen volgens de eigen, professionele, verantwoordelijkheid
 • werkt in (beleids)ontwikkeling samen met cliënt, familie, mantelzorg en vrijwilligers
 • is betrokken bij de (landelijke) ontwikkelingen voor blinden en slechtzienden en zoekt daarin samenwerking met partijen binnen dezelfde expertise
 • volgt het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de ontwikkelingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)
 • heeft medewerkers die afspraken maken en deze nakomen