Met ingang van 3 april 12.00 uur verruimen wij de bezoekregeling naar max. 2 personen per bewoner per dag. Kinderen tot 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd. Wij adviseren u terughoudend te zijn met bezoek van kinderen, omdat ook zij besmet kunnen raken met het coronavirus. Wij vragen u hier een verantwoorde afweging in te maken.

Onderling bezoek en (para)medisch bezoek wordt door ons niet in mee gerekend in het aantal bezoekers.

Komt u voor een bewoner dan wordt bij de receptie nagegaan of uw bezoek van te voren is aangemeld.

Het bezoeken van ons restaurant de Oranjerie is vooralsnog voorbehouden aan onze bewoners.

Stem bezoek af met (familie van) onze bewoners zodat we voorkomen dat wij mensen niet toe kunnen laten, omdat er teveel mensen op één dag op bezoek komen.
Bent u niet in de gelegenheid om het bezoek af te stemmen en wilt u zeker weten dat uw bezoek gelegen komt? Belt u dan van tevoren met de receptie van Het Schild. Onze medewerkers hebben het overzicht van de geplande bezoekers.

We vragen u begrip te hebben voor deze maatregelen.

Heeft u andere vragen over een bezoek aan Het Schild? Mail dan naar coronavraagbaak@hetschild.nl 

Registratie
Wij handhaven registratie van bezoekers voor onze bewoners via het aanmelden op onze website voor bezoekregistratie . Overig bezoek, leveranciers en dienstverleners registreren zich bij de entree van Het Schild. In de voorportaal van de entree desinfecteren alle bezoekers hun handen en pakken een mondkapje. Wij vragen u alleen mondkapjes van Het Schild te dragen; deze bieden optimale bescherming.

Waarom registreren wij uw gegevens?
In geval van een besmetting van een bewoner, informeren wij zelf diegenen die op bezoek zijn geweest. Wij beschouwen het als onze plicht om dit bron- en contactonderzoek goed uit te voeren. Hiermee voorkomen wij verspreiding van het virus. Wij houden nog steeds rekening met nieuwe besmettingen. In het geval zich dat voordoet, kunnen wij op basis van de verzamelde data contactonderzoek uitvoeren en een beeld vormen van mensen die in contact zijn geweest met de besmette bewoner. Vervolgens kunnen wij gerichte maatregelen treffen. We hopen hiermee te voorkomen dat wij (opnieuw) moeten overgaan tot maatregelen die alle bewoners van Het Schild raken.

Komt u op bezoek bij bewoners van team 1,2 of 3, dan is dat alleen mogelijk in het eigen appartement. De huiskamers zijn niet ingericht voor bezoek.

 

 

 

 

 

 

Bezoek aanmelden

Uw mailadres:*
Uw naam:*
Aantal personen (incl. kinderen vanaf 12 jaar):*
Uw 06 nummer:*
Op welke dag wilt u komen? (bijvoorbeeld: zaterdag 20 februari):*
Bij wie wilt u op bezoek?:*
Welk huisnummer? (bijvoorbeeld 97-01):*
Welk team (bv: team 1, team 2 of huurder):
Ik kom graag om: