WMO

Vanuit de WMO bieden wij de volgende diensten aan:

  • algemene voorziening Huishoudelijke Ondersteuning
  • Huishoudelijke Ondersteuning
  • Combi Ondersteuning Thuis
  • Begeleiding Basis en
  • Dagbesteding 

Om gebruik te mogen maken van de bovengenoemde diensten is een indicatie nodig. Deze kunt u via de gemeente aanvragen. De indicatie wordt verkregen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Een uitzondering is de algemene voorziening Huishoudelijke Ondersteuning. Afspraken over de inzet van deze dienst komen tot stand zonder tussenkomst van de gemeente. In overleg met de bewoner bepalen wij samen hoeveel uren (maximaal 150 minuten per week per huishouden) worden ingezet, voor welke duur, voor welke activiteiten en met welke frequentie. Met het ondersteuningsplan dat zo tot stand komt vraagt Het Schild de indicatie voor deze dienst bij de gemeente Renkum aan.

Zorgverzekeringswet

Vanuit de Zorgverzekeringswet bieden wij Persoonlijke Verzorging en Verpleging aan. Die aanvraag verricht de wijkverpleegkundige.