Klachtenjaarverslag 2020

Er zijn diverse klachten geuit. Bij de analyse viel op dat het merendeel van de klachten van bewoners betrekking had op één van onderstaande categorieën.

  • Een deel van de klachten had betrekking op teveel verschillende gezichten in korte tijd in de zorg. Daar was inderdaad sprake van. Nadien heeft Het Schild zijn personeelsbezetting weer goed op orde gekregen.
  • Een deel van de klachten had betrekking op uitval van installaties. Zo faalde een enkele maal het verpleegoproepsysteem. Dat is opgelost. Het brandmeldsysteem bleek niet meer volledig aan de eisen te voldoen. Ook dat is inmiddels opgelost.
  • Een deel van de klachten had betrekking op het dwalen van bewoners met een psycho-geriatrische aandoening in de gangen van ons complex. Voor het vinden van een adequate oplossing zijn we in gesprek met een fusiepartner. Het streven is het creëren van een royale besloten ruimte waar deze bewoners zich vrij kunnen bewegen.

Alle overige klachten zijn in goed overleg met onze medewerkers opgelost.