Logeeropvang

Het Schild is een kleinschalig woonleefgemeenschap dat diensten verleent op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan blinden & slechtzienden. Vanzelfsprekend maakt de logeerfunctie daar onderdeel van uit. De logeeropvang is bedoeld voor mensen met een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget, die kortdurend in Het Schild willen verblijven om thuis hun mantelzorger(s) te ontlasten. Voor deze doelgroep bieden wij een beschutte woonomgeving aan.

Hoe werkt het?
Tijdens de logeeropvang ontvangt u de zorg van Het Schild. De eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg ook als u uit een andere woonplaats komt. U bezoekt u uw eigen huisarts en slechts bij uitzondering wordt de lokale huisartsenpost ingeschakeld. Ten behoeve van uw verblijf wordt met u een zorg- en dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de module logeeropvang en worden uw wensen en behoeften met u besproken en vastgelegd in het zorgleefplan. 
 
Wat kunt u verwachten?
U krijgt de beschikking over een 1 kamer appartement met een eigen douche en toilet. Dit appartement heeft een zogeheten basisinrichting en om u toch thuis te doen voelen mag u met kleine persoonlijke spullen als een wekker en een paar foto’s uw appartement inrichten. Voor grotere spullen als een bureau en een stoel verzoeken wij u dat eerst met ons te overleggen.  
Het Schild voorziet u van eten en drinken. Dagelijks wordt er koffie en thee geserveerd. Tweemaal daags komt de broodkar langs en daar kunt u gebruik van maken. De warme maaltijd wordt op uw appartement bezorgd. 
Er zijn dagelijks activiteiten, waar u aan kunt deelnemen. Bij de aanvang van de opname zal het actuele activiteitenoverzicht aan u worden uitgereikt. 
 
De duur van de logeeropvang 
De Wlz-indicatie biedt jaarlijks maximaal 156 dagen voor deze logeeropvang. Het zorgkantoor verbindt hier de volgende spelregels aan.
Wekelijks mag u maximaal 3 aaneengesloten dagen logeren. Of u spaart dagen om een  vakantie voor uw mantelzorger(s) mogelijk te maken. 
Vooraf wordt met u afgesproken wat de duur is van de logeeropvang. Dit wordt vastgelegd in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst.  
Bij afloop van de logeerperiode zal uw aanspreekpunt namens Het Schild contact opnemen met uw mantelzorger(s) om de terugkeer naar huis te bespreken. 
Zo nodig wordt overgedragen naar de thuiszorg, die de zorg in uw thuissituatie voortzet. 
 
Evalueren van de logeeropvang 
Na afloop van uw logeerperiode vragen wij u het evaluatieformulier in te vullen.